మోటార్ పాలసీ జారీ చేయు వ్యవధి ఏమిటి?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

అన్ని మోటారు పాలసీలు పన్నెండు నెలల వ్యవధిలో జారీ చేయబడే వార్షిక పాలసీలు. అయితే ఒక సాధారణ తేదీలో కస్టమరు యొక్క రెన్యూవల్ చేయవలసి వచ్చినందుకు లేదా కస్టమరుకు అనుకూలమైన ఏ ఇతర కారణం వలన, సమర్థవంతమైన అధికారం యొక్క ఆమోదంతో 12 నెలల కన్నా తక్కువ వ్యవధిలో పొడిగింపును అనుమతించవచ్చు. అటువంటి పొడిగింపు కోసం అదనపు ప్రీమియం చెల్లించవలసిన అవసరం ఉన్నది. 12 నెలల కన్నా తక్కువ కాల వ్యవధిని సమర్థవంతమైన అధికారం యొక్క ఆమోదంతో మాత్రమే స్వల్పకాల వ్యవధిలో ఇవ్వవచ్చు.


Download Motor Policy

Feedback