నో క్లెయిమ్ బోనస్ (NCB) అంటే ఏమిటి?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

నో క్లెయిమ్ బోనస్ అంటే కారు బీమా యొక్క పాలసీ కాలంలో వారి పాలసీపై క్లెయిమ్ చేయని పాలసీదారులకు బీమా ఇచ్చిన డిస్కౌంట్. సాధారణంగా ఇది బీమా మొదటి సంవత్సరం లో కారు యొక్క పాలసీ వ్యవధిలో క్లెయిమ్ లేనట్లయితే 20% వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు గరిష్టంగా 50% వరకు పెరుగుతుంది.


Download Motor Policy

Feedback