அழைக்க வேண்டாம் என்பதற்கு பதிவு செய்யவும்

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம் மற்றும் உங்களில் சிலர் விளம்பரங்களுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவதில்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்கிறோம்.

நீங்கள் இந்த பிரிவில் இருந்தால், கீழே கொடுக்கப்பட்ட அழைக்க வேண்டாம் (Do Not Call) என்ற படிவத்தை பயன்படுத்தி எங்கள் டெலிமார்க்கெட்டிங் பட்டியலில் இருந்து விலக விரும்பும் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணை பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் படிவத்தில் உள்ளிடும் விவரங்கள் இரகசியமாக வைக்கப்படும்.

பதிவின் போது, உங்கள் கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதியில் இருந்து 21 நாட்களுக்குள் செயல்படுத்தப்படும்.

कॅप्चा
இந்த கேள்வியானது, மனித செயல்பாடு என்பதை சோதிக்கவும் மற்றும் தானியங்கி இணைய சமர்ப்பிப்புகளை தடுக்கவுமாகும்.
Image CAPTCHA
इमेज में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.

Download Motor Policy

Feedback