முன் ஏற்பு ஆய்வுகள் எப்போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

பின்வரும் சூழ்நிலைகளின் கீழ் வாடிக்கையாளர் வாகனத்தை பரிசோதனைக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

  • காப்பீட்டில் இடைவெளி ஏற்பட்டால்
  • TP பாலிசியை OD பாலிசியை மாற்றும் போது
  • இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதற்கு
  • காசோலை பவுன்ஸ் ஆன பிறகு புதிய கட்டணம் பெறும் பொழுது
  • எழுத்துறுதி வழங்கும் துறையிலிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் வாகனத்தை பரிசோதிப்பார்

Download Motor Policy

Feedback