தனியார் கார் தொகுப்பு பாலிசியின் கீழ் உள்ள விலக்குகள் என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

விலக்குகள்:

  • தொடர் விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு,அன்றாட சேதம் மற்றும் தேய்மானம், இயந்திர அல்லது மின் பழுது, செயலிழப்பு அல்லது உடைதல்
  • வாகனம் சேதம் அடைந்திருக்கும் அதே நேரத்தில், டயர்கள் மற்றும் குழாய்களில் சேதம் ஏற்படும் போது,காப்பீட்டு நிறுவனம் அதை மாற்றுவதற்கான செலவுகளை 50% வரை மட்டுமே ஏற்கும்
  • இழப்பின் போது, தனியார் கார் ஒட்டிய நபர் குடி அல்லது போதை பொருள்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தால்
  • செல்லுபடியாகும் ஓட்டுனர் உரிமம் இல்லாமல் ஓட்டினால்
  • வாடகை அல்லது பரிசிற்காக வாகனத்தை பயன்படுத்துதல், மாதிரிகளை தவிர பிற பொருள்களை ஏற்றி செல்லுதல், பந்தய மற்றும் பிற பந்தய தொடர்பான நோக்கங்கள் மற்றும் மோட்டார் வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக ஓட்டுதல்

Download Motor Policy

Feedback