எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இழப்பீடு இல்லா வருடத்திற்கான போனஸ்(NCB) அனுமதிக்கப்படும்?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page
  • முந்தைய ஆண்டில் எந்தவொரு இழப்பீடும் சமர்பிக்காததற்காக வழங்கப்படும் வெகுமதி. ஒவ்வொரு வருடமும் சேர்த்து கொண்டே போகலாம்
  • 20% தொடங்கி 50% வரை செல்லும்
  • இழப்பீடு சமர்ப்பிக்கும் போது NCB இல்லாமல் போகும்.
  • NCB வாடிக்கையாளரின் அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்தது வாகனத்தை அல்ல.
  • செல்லுபடியாகும் காலம் - பாலிசி காலாவதியான தேதி முதல் 90 நாட்கள் வரை
  • NCB 3 ஆண்டுகளுக்குள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்(தற்போது இருக்கும் வாகனம் விற்பனை செய்யப்பட்டு புதிய கார் வாங்குகிறபோது)
  • பெயர் மாற்றம் செய்யும் போது NCB மீட்பு செய்யப்பட வேண்டும்
  • பாலிசிதாரர் இறப்பு பட்சத்தில் NCB சட்டபூர்வமான வாரிசுக்கு மாற்றப்படும்
  • அதே ரக வாகனம் மாற்றியமைக்கும் போது புதிய வாகனத்திற்கு NCB மாற்றம் செய்யப்படும்
  • வெளிநாட்டில் சம்பாதித்த NCB இந்தியாவில் வழங்கப்படலாம்

Download Motor Policy

Feedback