எக்ஸ்ரே, MRI அல்லது அல்ட்ராசவுண்ட் போன்ற நோய் கண்டறியும் செலவுகளுக்கு மருத்துவ காப்பீடு காப்பீடு உண்டா?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

நோயாளிகள் குறைந்த பட்சம் ஒரு நாளைக்காவது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கும் போது அதன் தொடர்பான நோய்கண்டறியும் சோதனைகளான எக்ஸ்ரே, MRI, இரத்த பரிசோதனைகள் போன்ற அனைத்து செலவினங்களுக்கும் மருத்துவ காப்பீடு இழப்பீடு வழங்கும். வெளிநோயளிகள் பிரிவில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட எந்தவொரு நோயறிதலுக்கான பரிசோதனைகளுக்கும் பொதுவாக இழப்பீடு வழங்கப்படாது.


Download Motor Policy

Feedback