பயணக் காப்பீடு பாலிசியை வாங்குவதற்கு முன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டுமா?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

இல்லை, பயண காப்பீடு பெறுவதற்கு எந்த மருத்துவ சோதனையும் தேவை இல்லை. ஆயினும், 70 வயதை நிறைவு செய்த முன்மொழிவுதாரர் மருத்துவ அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 60 முதல் 69 வயதை அடைந்த முன்மொழிவுதாரர், நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தும் மருத்துவ அறிக்கை சமர்பிக்கவேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.


Download Motor Policy

Feedback