ਸੁਝਾਅ

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸਿਆਂ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

92% ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਇਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਲਈ ਪੱਸਿਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ...
ਇਫਕੋ ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰ. ਲਿਮੀ. ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ...
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ...

Download Motor Policy

Feedback

Unable to open file!