ମୁଁ ପଲିସି ବାତିଲ କଲେ କଣ ହେବ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ଯଦି ଆପଣ ପଲିସି ବାତିଲ କରିବେ, ବାତିଲ୍ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଲିସି ତିଷ୍ଠି ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ୍ କରିଥିବା ଦାମ୍ ନିଆଯାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏସବୁ ନିଜ ପଲିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପଲିସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ପାଇବେ।


Download Motor Policy

Feedback