କ୍ଲେମ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବା ପରେ ପଲିସି କଭରେଜ୍‌ର କଣ ହୋଇଥାଏ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

କ୍ଲେମ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବା ପରେ ଏବଂ ଦେୟ ମିଳିବା ପରେ, ପଲିସି କଭରେଜ୍ ରୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ: ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭରେଜ୍ ଥିବା ଏକ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଲେମ୍ କଲେ। ମେ ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କଭରେଜ ପରିମାଣ ହେବ ବାକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।


Download Motor Policy

Feedback