PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ଇଫକୋ(ଆଇଏଫଏଫସିଓ)-ଟୋକିଓ ଜେନେରାଲ ଇଂସ୍ୟୁରାନ୍ସ ରେ ଆମେ ଅତି କମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ସେବା ଆପଣ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ| ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଆମର ସେବା ର ସ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଆଶାନୁରୁପ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ବିଭାଗ ର ସଂଦର୍ଭ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ପଦକୁ ପଦ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ|

କଂପାନି ତାର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ. ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଇଛା କରନ୍ତି
ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଅଦ୍ୟତନ ଲୋକପାଳ ବୀମା ସୂଚୀ

Download Motor Policy

Feedback