PrintPrintEmail this PageEmail this Page

Iffco-Tokio ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା 2700ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାରେଜ୍‌ରେ ମାଗଣାରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ଦେୟଦାବି ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Iffco-Tokio ପ୍ରିଫର୍‌ଡ ଗ୍ୟାରେଜ୍‌ ITPG) ତାଲିକାIFFCO Tokio ପ୍ରିଫର୍‌ଡ ୱିଣ୍ଡଶିଲ୍‌ଡ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲିକା

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫାଇଦା
ବାଧାମୁକ୍ତ, ତ୍ବରିତ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଦେୟଦାବି ପୂରଣ
ସାରା ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ଡିଲର ନେଟ୍‌ୱର୍କ
ଆପଣଙ୍କ କାର୍‌ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଦେୟଦାବି ଏବଂ ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ଲାଗି 24X7 ହେଲ୍‌ପଲାଇନ୍‌
ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ମାନକଯୁକ୍ତ ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରିଫର୍‌ଡ ଗ୍ୟାରେଜ୍‌ ନେଟ୍‌ୱର୍କ ଦ୍ବାରା ଗୁଣମାନଯୁକ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ହାସନା

 
 


Download Motor Policy

Feedback