पृष्ठांकन केव्हा आवश्यक आहे?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

पृष्ठांकन म्हणजे पॉलिसि मधील सहमत फरफेरीचा एक लेखी पुरावा आहे. हे असे दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये पॉलिसीच्या अटींमधील बदल समाविष्ट आहेत . जर पॉलिसीमध्ये काही फेरबदल करावयाचे असेल तर ग्राहकाने पॉलिसीमधील बदल लागू करण्यासाठी वाहन विमा कंपनीशी संपर्क साधावा. हे पृष्ठांकन द्वारे केले जाते.

अतिरिक्त फायदे आणि आणि संरक्षण (उदा. चालकांकडून कायदेशीर उत्तरदायित्व) प्रदान करण्यासाठी किंवा प्रतिबंध लागू करण्यासाठी पॉलिसि जारी करताना (उदा. अपघाती नुकसान कमी करण्यायोग्य) पृष्ठांकन जारी केले जाऊ शकते. या पृष्ठांकनाचे  शब्दांकन टेरिफमध्ये नमूद केले जातात. पत्त्यातील बदल, नाव बदलणे, वाहन बदलणे इत्यादीसारख्या बदलांची नोंद करण्यासाठी त्यानंतर देखील पृष्ठांकन जारी केले जाऊ शकते.

 


Download Motor Policy

Feedback