बचत आणि एकूण नुकसान म्हणजे काय?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर, जेव्हा वाहनास त्याच्या आधीच्या स्थितीमध्ये पूर्ववत आणणे शक्य नसते तेव्हा त्याच्या पूर्णपणे झालेल्या नुकसानाचे मूल्य म्हणजे बचाव.


Download Motor Policy

Feedback