नो क्लेम बोनस (एनसीबी) म्हणजे काय?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

नो क्लेम बोनस हा एखाद्या विमाकर्त्याद्वारे पॉलिसीधारकांना दिला जातो जे कार विम्याच्या पॉलिसी कालावधीमध्ये त्यांच्या पॉलिसीचा दावा करत नाहीत. सामान्यत: तो कार विम्याच्या प्रथम दावे मुक्त पॉलिसी कालावधीत 20% पासून प्रारंभ होतो आणि कमाल 50% पर्यंत जातो.


Download Motor Policy

Feedback