एक वर्षात जास्तीत जास्त किती दावे मान्य आहेत?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

पॉलिसी कालावधी दरम्यान कितीही दावे मान्य आहेत. मात्र  पॉलिसी अंतर्गत असलेली विम्याची रक्कम ही कमाल मर्यादा आहे.


Download Motor Policy

Feedback