लोडिंग म्हणजे काय? आपण यासाठी शुल्क देता? किती लोडिंगचे शुल्क आकारले जाते?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

लोडिंग हे एक अतिरिक्त प्रीमियम आहे, जे पॉलिसीच्या मुदतीमध्ये दाव्यांचा प्रतिकूल अनुभव आल्यास विम्याच्या पॉलिसी नूतनीकरणाच्या वेळी दिले जाते.


Download Motor Policy

Feedback