मी पॉलिसी रद्द केल्यास काय होईल?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

आपण पॉलिसी रद्द केल्यास, पॉलिसी रद्द केल्याच्या तारखेपासून आपले संरक्षण संपुष्टात येईल. याव्यतिरिक्त, अल्पकालीन रद्दीकरण दरांवर आपला प्रीमियम आपल्याला परत केला जाईल. आपण हे पॉलिसीच्या दस्तैवजामध्ये पॉलिसीच्या अटी आणि शर्तींमध्ये पाहू शकाल.


Download Motor Policy

Feedback