तपासलेल्या सामानाचे एकूण नुकसान झाल्यास काय होते?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

गंतव्यस्थळावर पोहचल्यानंतर तात्काळ गरजा भागवण्यासाठी कपडे आणि इतर आवश्यक जरुरी गोष्टी खरेदी करण्यास कंपनी अधिकतम $ 1000.00 पर्यंत अदा करते.


Download Motor Policy

Feedback