संरक्षणाची रक्कम म्हणजे काय?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

संरक्षण रक्कम ही दाव्याच्या प्रसंगी देय असलेल्या कमाल रक्कम आहे. याला "सम इन्शुअर्ड " आणि "सम अॅश्युअर्ड" म्हणूनही ओळखले जाते. पॉलिसीचा प्रीमियम आपल्याद्वारे निवडलेल्या संरक्षण रकमेवर अवलंबून असतो. 


Download Motor Policy

Feedback