खाजगी कार पॅकेजच्या पॉलिसि मधील अपवाद काय आहेत?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

अपवाद आहेत:

  • परिणामी नुकसान, घसारा, झीज व तुट, यांत्रिक किंवा विद्युत भंग, बिघाड  किंवा खंडित होणे.
  • टायर्स आणि ट्यूब्सला कोणतीही हानी जर वाहनचे सुद्धा त्यासह नुकसान झाले असेल आणि विमा प्रदताचे दायित्व बदलण्याची किमतीचे  50%  मर्यादित असेल; आणि.
  • जर  नुकसानीच्या वेळी खाजगी कार मद्यार्क किंवा औषधांच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तीने  चालवली असेल.
  • वैध चालक परवान्याशिवाय वाहन चालवणे
  • भाड्यासाठी  किंवा बक्षीससाठी  वाहनचा वापर करणे, नमुने वगळता इतर मालाची वाहतूक , शर्यत आणि अन्य शर्यती संबंधी हेतू आणि मोटर व्यापार हेतू.

Download Motor Policy

Feedback