एका खासगी कारमधील इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे कोणते आहेत?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

अशा वस्तू ज्या वाहनासह वाहन उत्पादकाने पुरविल्या नाहीत त्यांना इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे म्हणतात.

उदा., संगीत प्रणाली जी वाहनासह येत नाही , एलसीडी किंवा स्पीकर इत्यादीं.


Download Motor Policy

Feedback