प्रवास विमा पॉलिसी घेण्यापूर्वी मला वैद्यकीय तपासणी करावी लागेल का?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

नाही, प्रवास विमासाठी वैद्यकीय चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, 70 वर्ष पूर्ण केलेल्या प्रस्तावकांना वैद्यकीय अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. यापुढे 60 ते 69 वयोगटाच्या प्रस्तावकांसाठी, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असल्याची पुष्टी करणारे वैद्यकीय अहवाल आता अनिवार्य नाही.


Download Motor Policy

Feedback