आकस्मिक परिस्थितीच्या बाबतीत माझ्या खर्चाच्या निपटाऱ्या साठी कोणता प्रतीक्षा कालावधी असेल का?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

जेव्हा आपण नवीन आरोग्य विमा पॉलिसी घेता, तेव्हा पॉलिसी सुरू होण्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचा प्रतीक्षा कालावधी असेल, त्या काळा दरम्यान कोणतेही रुग्णालयीन खर्च देय नसेल. तथापि, अपघातामुळे उद्भवणार्या कोणत्याही आपात्कालीन हॉस्पिटलायझेशसाठी हे लागू नाही. पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना हा  30 दिवस प्रतीक्षा कालावधी लागू होत नाही.


Download Motor Policy

Feedback