ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങള്‍

ഫോമുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

എല്ലാ വിവരങ്ങളും/ഫോമുകളും ഒറ്റ ക്ലിക്കില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിഭാഗം....

സാധാരണ സംശയങ്ങള്‍ - പൊതുവായത്

നിങ്ങള്‍ക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടായേക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

പരാതി പരിഹാരം

ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ജനറല്‍ ഇൻഷുറൻസ്, നിങ്ങളെപ്പോലെ വിലപ്പെട്ട ഉപഭോക്താവ് അര്‍ഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും...

പോളിസി ഉടമകളുടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത തുക

നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത പോളിസി തുക പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


Download Motor Policy

Feedback