ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತ್ತಲಿದೆ...
ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ವಿಮಾದಾರರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವಾದ ಮುಕ್ತ ಕ್ಲೇಮ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು 2700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ
ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಗಳ ಹೊರೆ ಇರದಂತಹ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ.
ಹೊಸ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ನ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
2300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 43,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದುರಹಿತ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕ್ಲೇಮ್ ಗಳ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು/ನಮೂನೆಗಳ ಕ್ರೂಡೀಕೃತ ವಿಭಾಗ.
"ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, Cntrl + F ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ, ಹುಡುಕಲು ಹೆಸರನ್ನು

Download Motor Policy

Feedback