ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಿ ಓ ಟೋಕಿಯೋದ (ಇಫ್ಕೊ ಟೊಕಿಯೊ) ಕಿರು ಪುಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕಲೆಯು ಕರಗತವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಲಯವು ನಿಮಗೆ...
ಇಫ್ಕೊ ಟೊಕಿಯೊ  ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕಚೇರಿಗಳ...
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಮೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಲು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವು ಇಂತಿವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
"ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೆ? ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ.
ಐಎಫ್ ಎಫ್ ಸಿಓ ಟೋಕಿಯೋದ (ಇಫ್ಕೊ ಟೊಕಿಯೊ) ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು...

Download Motor Policy

Feedback