સ્વાસ્થ્ય જોખમો અને નાણાંકીય આપત્તિ સામે તમારા પરિવારને રોકડ મુક્ત સુવિધા પૂરી પાડીને બચાવ્યા...
અંગ જેવા કોઈ પણ ઈજા અથવા રોગ સંબંધિત આકસ્મિક ખર્ચ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ ખર્ચ પ્રાપ્ત કર્યો...
તમારા કુટુંબને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા સહીત તબીબી ખર્ચાઓ , કટોકટીઓ અને નિયમિત સહિત રક્ષણ આપો...
બીમારીના કિસ્સામાં સમગ્ર ભારતમાં 3000 થી વધુ હોસ્પિટલોમાં રોકડ મુક્ત હોસ્પિટલમાં દાખલ થવામાં લાભ... વધુ વાંચો
વ્યક્તિગત નિજી અકસ્માત સાથે અનિશ્ચિત સમય માટે યોગ્ય પ્રકારના આવરણ મેળવો ...વધુ વાંચો
Critical Illness Insurance
હૉસ્પિટલમાં દાખલ થવા પર વ્યાપક આવરણ મેળવો, કટોકટી સમયે તમારું અને તમારા કુટુંબનું રક્ષણ કરો ...
કોઈપણ ઈજા અથવા રોગ સંબંધિત અકસ્માત માટે ઉચ્ચ સારવાર ખર્ચ સામે આવરણ મેળવો... વધુ વાંચો

ઇફ્કો ટોકિયોથી ઓનલાઇન આરોગ્ય વીમા યોજના

દરેક માટે સ્વાસ્થ્ય વીમોં એક 'જરૂરી' તત્વ છે. અમે, ઇફ્કો ટોકિયો ખાતે, તમને તકલીફ વગરની ઓનલાઇન સ્વાસ્થ્ય વીમા નીતિ આપીએ છીએ, જે તમને 'વિશાળ તબીબી નુકસાનથી સ્વતંત્રતા' આપે છે. તે તમને શ્રેષ્ઠ તબીબી સહાય સાથે સશક્ત કરે છે કે અગર તે ભૌતિક હાનિ અથવા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન હોય અને તમને નાણાંકીય રીતે સહાય કરે છે.

આરોગ્ય વીમા યોજનાઓ: તે કેવી રીતે મેળવવી?

આરોગ્ય વીમા યોજનાઓ મેળવવાના બે માર્ગો છે;

  • બીમારી / ઈજામાંથી થયેલા ખર્ચ માટે વીમાધારકને પ્રત્યક્ષ ભરપાઇ કરીને
  • તબીબી સેવા પ્રદાતાને સીધી ચુકવણી

ઇફ્કો ટોકિયો ખાતે આરોગ્ય વીમા યોજનાઓ

ભારતમાં આરોગ્ય કે તબીબી વીમો આજની જિંદગીમાં મહત્વપૂર્ણ બન્યો છે અને તેને ફક્ત વૃદ્ધાવસ્થા માટે જ ગણવો જોઇએ નહીં. હકીકત એ છે કે બેઠાડુ જીવનશૈલીને કારણે કોઈ પણ સમયે કમનસીબી આવી શકે છે તેવું જોવું, નાણાકીય બોજથી પોતાને બચાવવા માટેનું આવરણ ફરજિયાત બની ગયું છે. તેમજ, તબીબી ખર્ચાઓમાં તકનીક અથવા ડૉકટરોની ફીના ઉપયોગથી તીવ્ર વધારો થઈ રહ્યો છે, એટલા માટે એ મહત્વનું છે કે તમે આ તમામ અનિશ્ચિતતાઓથી પોતાને યોગ્ય તબીબી વીમા યોજનાઓ સાથે સુરક્ષિત રાખો.

ઇફ્કો ટોકિયો તમારી જરૂરિયાતો સમજે છે અને તમને નાણાકીય આંચકાથી બચાવવા આરોગ્ય વીમા ઉકેલોની વ્યાપક શ્રેણી આપે છે.

ઓનલાઇન આરોગ્ય વીમાના લાભો

આરોગ્યના અણધાર્યા જોખમોમાંથી આવરી લેવા માટે, અમારા સ્વાસ્થ્ય વીમાંને ઓનલાઇન ખરીદો અને નીચેનાં ફાયદા મેળવો:

માત્ર અમારી વેબસાઇટ દ્વારા બ્રાઉઝ કરીને અને તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર અમારી તબીબી વીમા યોજનામાંથી પસંદ કરીને સમય બચાવો.

આરોગ્ય વીમા હપ્તા (ભારતીય આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 80D હેઠળ) માટે ચૂકવણી સાથે કર લાભો મેળવો.

ઓનલાઈન ખરીદી માટે તરત જ ડિજિટલી સાઇન્ડ પોલીસી દસ્તાવેજ મેળવો.

તમારી આરોગ્ય વીમા પોલિસીને કુશળતાપૂર્વક પસંદ કરો અને તમારી જાતને અનપેક્ષિત ચિંતાઓથી સુરક્ષિત કરો અને, હવે તમે કોઈપણ તકલીફ વગર તેને ઓનલાઇન કરી શકો છો.


Download Motor Policy

Feedback