વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

હા, તમને વીમાની જરૂર પડશે. જો તમે યુવાન છો, તંદુરસ્ત છો અને ડૉકટરને વર્ષોથી જોવાની જરૂર નથી પણી, તો પણ તમને અકસ્માતો અથવા તો કટોકટી જેવી અણધારી ઘટનાઓ સામે કવરેજની જરૂર પડશે. જ્યારે તમારા સ્વાસ્થ્ય વીમા નાનકડી વસ્તુઓ જે વધુ ખર્ચાળું ના હોય જેમ કે નિયમિત ડૉક્ટરની મુલાકાતો એના માટે ચૂકવણી કદાચ / કદાચ ના કરતી હોય (જે પ્રકાર ની પૉલિસી લીધેલી હોય એના પર આધારિત) તો પણ કવરેજ ધરાવવાનું મુખ્ય કારણ ગંભીર બીમારી અથવા ઇજાના મોટા સારવારના ખર્ચ સામે રક્ષણ છે . કોઈ નથી જાણતું કે ક્યારે કઈ પ્રકાર ની તબીબી કટોકટી ના સામનો કરવું પડે. કટોકટીના વખતે નાણાં બચાવવા માટે આરોગ્ય વીમો ખરીદવો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

ના. લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ તમારા પરિવાર (અથવા આશ્રિતોને) તમારા અકાળ મૃત્યુની ઘટનાથી કે જો તમને કંઇક થઇ જાય એના થી ઉપજેલા નાણાકીય નુકસાનોથી રક્ષણ આપે છે. ચૂકવણી માત્ર વીમાકૃત વ્યક્તિની મૃત્યુ અથવા પૉલિસી ની પાકતી મુદત પછી જ કરવામાં આવે છે. સ્વાસ્થ્ય વીમો તમને જયારે તમે બીમારી અથવા ઇજાથી અસરગ્રસ્ત હોય અને એ વખતે તમારા જે ખર્ચો હોય (સારવાર, નિદાન વગેરે માટે) એની સામે રક્ષણ આપે છે. પરિપક્વતા પર કોઈ ચૂકવણી ના કરાય. આરોગ્ય વીમાને પણ વાર્ષિક ધોરણે નવીનીકરણ કરવાની જરૂર પડે છે.

તમારી પોતાની સ્વાસ્થ્ય વીમો લેવાની સલાહ ભારપૂર્વક આપવામાં આવે છે અને સાતત્યના કારણોને લીધે પણ આ જરૂરી છે. સૌ પ્રથમ, જો તમે તમારી નોકરી બદલશો, તો કદાચ તમને તમારા નવા નિયોક્તા પાસેથી આરોગ્ય વીમો ન મળે. નોકરીઓ વચ્ચેના તબદીલી ના સમયગાળામાં કોઈ પણ સંજોગોમાં તમને સ્વાસ્થ્ય ખર્ચ કરવું પડે તેવું થઇ શકે છે. બીજું, તમારા જૂના એમ્પ્લોયર પાસે બનાવેલા તમારા આરોગ્ય વીમાનાં ટ્રેક રેકોર્ડ નવી કંપનીની પૉલિસીમાં સ્થાનાંતરિત નહીં થાય. પહેલાથી અસ્તિત્વ ધરાવતા રોગોને આવરી લેવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. મોટાભાગની પૉલિસીઓમાં પહેલાથી અસ્તિત્વમાં રહેલા રોગો ફક્ત 5 મી વર્ષ પછી જ આવરવા માં આવે છે. તેથી ઉપરોક્ત સમસ્યાઓ ટાળવા માટે, તમારી કંપની ના પ્રદાન કરેલા જૂથ આરોગ્ય વીમા પૉલિસી ઉપરાંત પણ એક ખાનગી પૉલિસી લેવાનાં સલાહ આપવામાં આવે છે.

ના. માતૃત્વ / ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત ખર્ચ આરોગ્ય વીમા યોજનામાં આવરી લેવામાં આવતા નથી. જો કે, એમ્પ્લોયર દ્વારા જૂથ વીમા યોજનામાં ક્યારેક-ક્યારેક માતૃત્વથી સંબંધિત ખર્ચ આવરી લેવામાં આવે છે.

હા, આવકવેરા અધિનિયમ 1961 ની કલમ 80 ડી હેઠળ કર લાભ ઉપલબ્ધ છે. પ્રત્યેક કરદાતા સ્વ અને આશ્રિતો માટે આરોગ્ય વીમા પ્રિમિયમની ચુકવણી માટે કરપાત્ર આવકમાંથી વાર્ષિક રૂ.15,000 ની કપાત મેળવી શકે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે, આ કપાત રૂ. 20,000 છે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે તમારે પ્રીમિયમની ચુકવણી માટેનો પુરાવો બતાવવો પડશે. (કલમ 80 ડી ના લાભ કલમ 80 સી હેઠળ મળતા રૂ. 1, 50,000 નાં લાભ થી અલગ છે.)

45 વર્ષથી વધુ વયના ગ્રાહકો માટે નવી આરોગ્ય વીમા પૉલિસી માટે તબીબી તપાસ આવશ્યક છે. સામાન્યતઃ પૉલિસીના નવીનીકરણ માટે તબીબી ચેકઅપ્સની જરૂર નથી રહેતી.

સ્વાસ્થ્ય વીમા પૉલિસી એ સામાન્ય વીમા પૉલિસી છે જે સામાન્ય રીતે 1 વર્ષની મુદત માટે આપવામાં આવે છે. જો કે, કેટલીક કંપનીઓ બે વર્ષની પૉલિસી પણ રજૂ કરે છે. તમારા વીમા સમયગાળાના અંતે તમેને તમારી પૉલિસીનું નવીનીકરણ કરાવવું આવશ્યક છે.

કવરેજની રકમ એ દાવાની વખતે ચૂકવવાપાત્ર મહત્તમ રકમ છે. તે "સમ ઇનસ્યોર્ડ" અને "સમ અસ્યોર્ડ" તરીકે પણ ઓળખાય છે. પૉલિસીનું પ્રીમિયમ તમારા દ્વારા પસંદ કરેલ કવરેજની રકમ પર આધારિત છે.

હા, તમે એક પૉલિસી હેઠળ સમગ્ર પરિવારને આવરી શકો છો. તમારી આરોગ્ય વીમા પોલિસી સમગ્ર ભારતમાં લાગુ પડે છે. તમારે તપાસવું આવશ્યક છે કે તમારી પાસે અને સાથે સાથે તમારા પરિવારની નિવાસસ્થાનનું સ્થળે કોઈ પણ નેટવર્ક હોસ્પિટલ છે. તમારે તપાસવું આવશ્યક છે કે તમારી વીમાદાતા પાસે તમારા નજીકમાં કે જ્યાં તમારું બાકીનું કુટુંબ રહે છે ત્યાં નેટવર્ક હોસ્પિટલ છે. નેટવર્ક હોસ્પિટલો આ એવી હોસ્પિટલો છે જે ત્યાંના ખર્ચ નાં કેશલેસ પતાવટ માટે ટી.પી.એ. (થર્ડ પાર્ટી એડમિનિસ્ટ્રેટર) સાથે જોડાણ કર્યું છે.

જો તમારા નિવાસસ્થાનની જગ્યાએ કોઈ નેટવર્ક હોસ્પિટલો નહી હોય, તો તમે પતાવટની ભરપાઈ પદ્ધતિને પસંદ કરી શકો છો..

નિસર્ગોપચાર અને હોમીઓપેથીની સારવાર પ્રમાણભૂત આરોગ્ય પૉલિસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી નથી. કવરેજ ફક્ત માન્ય હોસ્પીટલો અને નર્સિંગ હોમમાં એલોપેથિક સારવાર માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

આરોગ્ય વીમામાં એક્સ-રે, એમઆરઆઈ, રક્ત પરીક્ષણો જેવા તમામ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ આવરી લેવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી તેઓ મરીજ નાં ઓછામાં ઓછા એક રાત માટે હોસ્પિટલમાં રહેવા સાથે સંબંધિત હોય છે. OPD માં સૂચવવામાં આવેલા કોઈપણ ડાયગ્નોસ્ટિક પરીક્ષણો સામાન્ય રીતે આવરી લેવામાં આવતાં નથી.

થર્ડ પાર્ટી એડમિનિસ્ટ્રેટર (સામાન્ય રીતે ટી.પી.એ. તરીકે ઓળખાય છે) આઈઆરડીએ (ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી) દ્વારા મંજુરી અપાયેલ વિશેષ આરોગ્ય સંભાળ સેવા પ્રદાતા છે. એક ટી.પી.એ વિવિધ સેવાઓ વીમા કંપની ને પૂરી પાડે છે, જેમ કે હોસ્પિટલો સાથે નેટવર્કીંગ, કેશલેસ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની વ્યવસ્થા તેમજ દાવાઓની પ્રક્રિયા અને સમયસર પતાવટ.

હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની ઘટનામાં, દર્દી અથવા તેમના પરિવાર પાસે હોસ્પિટલ ને ચૂકવવા માટે બિલ હશે. કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન હેઠળ દર્દી હોસ્પિટલમાંથી રજાના સમયે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો ખર્ચ નો પતાવટ (સેટલમેન્ટ) કરતા નથી. થર્ડ પાર્ટી એડમિનિસ્ટ્રેટર (ટી.પી.એ.) દ્વારા સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપનીના વતી સીધુ સેટલમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આ તમારી અનુકૂળતા માટે છે.

જો કે, દર્દીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે તે પહેલા ટી.પી.એ. ની મંજૂરીની જરૂર રહે છે. તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના કિસ્સાઓમાં મંજૂરીને પ્રવેશ પછી મેળવી શકાય છે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ સુવિધા ટી.પી.એ.ના નેટવર્ક હોસ્પિટલોમાં જ ઉપલબ્ધ છે.

હા, તમે એકથી વધુ આરોગ્ય વીમા પૉલિસી લઇ શકો છે. દાવાના કિસ્સામાં, દરેક કંપની નુકસાનનું વ્યાજબી પ્રમાણ ચૂકવશે. ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રાહક પાસે વીમાદાતા A પાસેથી રૂ. 1 લાખના કવરેજ છે અને વીમા કંપની B પાસેથી પણ 1 લાખના આરોગ્ય વીમા છે. હવે રૂ.1.5 લાખના દાવાના કિસ્સામાં દરેક પોલિસી કવરેજ રકમ સુધી 50:50 ના ગુણોત્તરમાં રકમની ચૂકવણી કરશે.

જ્યારે તમે નવી સ્વાસ્થ્ય વીમા પૉલિસી મેળવો છો, ત્યારે પોલિસીના શરૂઆતની તારીખથી 30 દિવસનો પ્રતીક્ષા સમય ગાળો હોય છે, જે દરમિયાન કોઈ પણ હોસ્પીટલના ચાર્જ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં. જો કે, આ કોઈ અકસ્માતને લીધે બનતી કોઈપણ કટોકટીથી થયેલા હોસ્પિટલાઇઝેશન ઉપર લાગુ પડતી નથી. જ્યારે પૉલિસીની નવીનીકરણ કરવામાં આવે ત્યારે આ 30 દિવસની પ્રતીક્ષા સમય ગાળો લાગુ નહીં થાય.

દાવો દાખલ કર્યા અને સેટલ થયા પછી, પૉલિસી કવરેજ સેટલમેન્ટ પર ચૂકવવામાં આવેલી રકમ દ્વારા ઘટાડવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે: જાન્યુઆરીમાં તમે વર્ષ માટે રૂ. 5 લાખના કવરેજ સાથે એક પૉલિસી શરૂ કરો છો. એપ્રિલમાં, તમે રૂ. 2 લાખનો દાવો કરો છો. હવે મે થી ડિસેમ્બર સુધી તમારા માટે ઉપલબ્ધ કવરેજ શેષ રહેલું રૂ. 3 લાખનું રહેશે.

પૉલિસીના સમયગાળા દરમિયાન કેટલું પણ દાવાઓ કરી શકાય છે. જોકે, વીમા ની રકમ પૉલિસી હેઠળ તય કરાએલી મહત્તમ મર્યાદા સુધી જ રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય વીમો ખરીદવા માટે કોઈ પણ દસ્તાવેજની જરૂર નથી. હમણાંથી તો, તમારે પેન કાર્ડ અથવા કોઈ પણ ID પુરાવાની પણ જરૂર નથી, જોકે વીમા કંપની અને ટી.પી.એ.ના નિયમો ઉપર આધારિત હોય છે. જોકે દાવો રજૂ કરવાના સમયે તમને દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

હા, જો તમે ભારતમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી છો અથવા માન્ય વર્ક વિસા સાથે કામ કરો છો.

પરંતુ જો તમે ત્રણ અઠવાડિયા માટે ભારત આવેલા પ્રવાસી હોય તો, તો તમારા માટે આ પૉલિસી ખરીદવા માટે યોગ્ય નથી કેમ કે ત્રીસ દિવસ નો કુલીંગ ઓફ સમય ગાળો , જે લાભો તમે પૉલિસી માં શોધી રહ્યાં છો એને ઓફસેટ કરી દે છે.

મેડીકલ પ્રવાસના કેસો ચોક્કસપણે ભારતમાં જારી કરવામાં આવેલી પૉલિસીઓમાં આવરી લેવામાં આવતા નથી.

સ્વાસ્થ્ય વીમા હેઠળ, વય અને કવરની રકમ પ્રીમિયમ નક્કી કરવા વાળા પરિબળો છે. સામાન્ય રીતે, નાના લોકો તંદુરસ્ત ગણવામાં આવે છે અને તેથી તે ઓછુ વાર્ષિક પ્રીમિયમ ચૂકવે છે. મોટા વય ના લોકો વધારા ના વીમા પ્રીમીયમ ચુકવે છે કેમ કે એમના સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અથવા બીમારીના જોખમ વધારે હોય છે.

કેશલેસ મેડીક્લેમ સેટલમેન્ટમાં, તે નેટવર્ક હોસ્પિટલ સાથે સીધું સેટલ કરવા માં આવે છે. એવા કિસ્સામાં કે જ્યાં કેશલેસ સેટલમેંટ ની સુવિધા ના હોય, એમાં દાવાની રકમ પોલિસી હોલ્ડરના નોમિનીને ચૂકવવામાં આવે છે.

જો પૉલિસી હેઠળ કોઈ નોમિની નથી તો, વીમા કંપની દાવા ની રકમની વહેંચણી માટે અદાલતમાંથી ઉત્તરાધિકાર પ્રમાણપત્ર લાવવા નો આગ્રહ કરશે. વૈકલ્પિક રીતે, વીમાદાતા મૃતકના આગામી કાનૂની વારસદારને ચુકવણી માટે અદાલતમાં દાવાની રકમ જમા કરી શકે છે.

હા, બન્ને સમાન છે.

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી તબીબી ખર્ચની ભરપાઈ છે.

ક્રિટિકલ ઇલનેસ પૉલિસી (જટિલ માંદગી વીમો) એ લાભની પૉલિસી છે. લાભની પૉલિસી હેઠળ કોઈ પણ ઘટના થાય, ત્યારે વીમા કંપની પોલિસી હોલ્ડરને એકીકૃત રકમ ચૂકવે છે. ક્રિટિકલ ઇલનેસ પૉલિસી હેઠળ, જો વીમેદાર પૉલિસીમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ કોઈ ગંભીર બીમારીનું નિદાન કરાવે ત્યારે.

વીમા કંપનીને પોલિસીધારકને એકીકૃત રકમ ચૂકવવા પડેશે. ક્લાયન્ટ તબીબી સારવાર પર વીમા કંપનીથી પ્રાપ્ત થયેલી રકમનો ખર્ચ કરે છે કે નહીં તે ક્લાયન્ટની પોતાની સત્તાનો અધીન રહે છે.

વીમા માટે દરખાસ્ત ફોર્મ ભરતા વખતે તમે તમારા જીવનકાળ દરમિયાન જે પણ બીમારીઓ થી પીડિત હતા તેની વિગતો આપવી જરૂરી છે. વીમાના સમયે, તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે શું તમે કોઇ બીમારીથી પીડિત છો અને શું તમારી કોઈપણ સારવાર ચાલી રહી છે? વીમા કંપનીઓ પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલા અને નવા જાહેર થયેલા બીમારીઓ વચ્ચે તફાવત કરવા માટે તેમના તબીબી પેનલનો સહાય લે છે.

નોંધ: સ્વાસ્થ્ય વીમા પૉલિસી ખરીદતા પહેલા જો તમે પહેલા થી કોઈ બીમારીથી પીડિત છો તો તેને જાહેર કરવાનું અગત્યનું છે. વીમા એ સદ્ભાવના પર આધારિત કરાર છે અને જાણી-બુઝી ને હકીકતો છુપાવવા થી ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.

જો તમે પૉલિસી રદ કરો, તો તમારું કવર પૉલિસી રદ્દીકરણની તારીખથી અસ્તિત્વમાં રહેશે નહીં. વધુમાં, ટૂંકા ગાળાના રદનાં દરો પર તમારા પ્રીમિયમ તમને પરત કરવા માં આવવું જોઈએ. તમને આ બધું, પોલિસીના નિયમો અને શરતોમાં પોલિસી દસ્તાવેજમાં મળશે.

ભારતમાં યાત્રા વીમો વિદેશમાં આરોગ્ય ખર્ચ અને તેમજ સફર સંબંધિત વીમા કવરેજ પૂરું પાડે છે. ટ્રિપ વિલંબ, ટ્રિપ વિક્ષેપ, સફર રદ્દીકરણ અને સંબંધિત સમસ્યાઓ માટે ટ્રીપ વીમો આપવા ઉપરાંત, તે તમારા ટ્રીપ દરમિયાન ઊભી થઈ શકે તેવા તબીબી અને સ્વાસ્થ્યની કટોકટી માટેના વધારાના મુસાફરી સંબંધિત ખર્ચો પણ આવરી શકે છે. કેટલીક યોજનાઓ, કટોકટીમાં રોકડ અથવા તમારા પૈસા, કીમતી ચીજો અથવા મુસાફરી દસ્તાવેજોની ચોરીની ઘટનામાં સહાયતા, મુસાફરી-સંબંધિત સલાહ, તબીબી કટોકટીમાં તમારા ઘર અથવા હોસ્પિટલમાં સ્થળાંતર જેવી સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

તમે ઓન-લાઇન અથવા અમારી કોઈપણ શાખાથી પૉલિસી ખરીદી શકો છો.

મુસાફરી વીમા ઑનલાઇન ખરીદવું સરળ છે, તમારે ફક્ત અમારી વેબસાઇટ પરના સૂચનોને અનુસરતા, તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો અને તમારા ક્રેડિટ / ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ખરીદી કરો. ખરીદી સુરક્ષિત વેબ પેજ પર કરવામાં આવે છે, અને તમારી ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી સલામત રહે છે.

વિશ્વભરમાં ગમે ત્યાંથી વીમા ખરીદી શકાય છે, જ્યાં સુધી પ્રવાસી હજુ પણ ભારતમાં છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા યુનાઇટેડ કિંગડમમાં બેસેલા પુત્ર કે પુત્રી ભારતથી મુસાફરી કરતા તેમના માતાપિતા માટે વીમો ખરીદી શકે છે.

આ પૉલિસી વિશેની તમામ સંબંધિત વિગતો ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે, જેથી તમેં પ્લાન ની ખરીદારી વખતે પોતે જાણકાર નિર્ણય કરી શકો છો, અને તમને તમારા ટ્રાવેલ એજન્ટ અથવા વીમા એજન્ટના ના નિર્ણય પર આધારિત રહેવાની જરૂર રહેતી નથી.

વ્યવસાય વીમા ઓનલાઇન ખરીદવું તે સમયની બચત કરે છે કારણ કે તે અનુકૂળ છે અને કોઈપણ કાગળ વગર મિનિટોની બાબતમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે. ઓનલાઇન ખરીદી પર્યાવરણને પણ અનુકૂળ હોય છે કારણ કે ત્યાં કોઈ કાગળ સામેલ નથી.

ના, તમારે કોઈ વધારાના પૈસા ચૂકવવાના રહેશે નહીં. તમે ફક્ત વીમા પૉલિસીના ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરો છો. અમારી ઓનલાઇન સુવિધા સર્વોત્તમ કિમતો ઉપલબ્ધ કરાવે છે; તમે બીજી ક્યાંય તે જ ઉત્પાદન માટે ઓછુ કિંમત મેળવી શકતા નથી.

તમે અમારા 5 જુદું કવરેજમાંથી એક પસંદ કરીને ક્યારે પણ નાણાંની બચત કરી શકો છો. તમારા બજેટ અને જરૂરિયાતો પ્રમાણે યોગ્ય પૉલિસી પસંદ કરો. જો તમે નિયમિતપણે વિદેશમાં મુસાફરી કરતા હોય તો તમારા માટે કદાચ અમારી વાર્ષિક મલ્ટી ટ્રીપ પૉલિસી શ્રેષ્ઠ રહેશે.

ના, મુસાફરી વીમા માટે તબીબી પરીક્ષણ મેળવવાની આવશ્યકતા નથી. જો કે 70 વર્ષથી વધુ વયના લોકોને મેડિકલ રિપોર્ટ્સ સુપરત કરવાની જરૂર પડશે. હવેથી 60 થી 69 વર્ષ વય જૂથના દરખાસ્ત માટે, ડાયાબિટીસ અને હાયપરટેન્શનની ઉપસ્થિતિ થી સંબંધિત તબીબી અહેવાલ આપવું ફરજિયાત નથી.

તમને ઇમેઇલ દ્વારા પૉલિસી દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત થશે અને તે જ દસ્તાવેજની હાર્ડ કૉપિ પણ કુરિયર દ્વારા તમારા ભારતીય સરનામા પર મોકલવામાં આવશે. ઓનલાઈન પૉલિસીઓના કિસ્સામાં, સોફ્ટ કોપી વીમાધારકના રજિસ્ટર્ડ ઈ-મેલ આઇડી ઉપર મોકલવામાં આવશે.

હા, વધુમાં વધુ $ 250.00 ના ખર્ચ સુધી

કંપની નશ્વર અવશેષોના સ્થાનાંતરણ કે કુટુંબના સ્થાનિક સ્થળે અંતિમ ક્રિયાઓ માટે $ 7000.00 ની ચુકવણી કરશે.

કંપનીએ ગંતવ્ય સુધી પહોંચયા પછી કપડાં અને અન્ય તાત્કાલિક આવશ્યકતાઓના સમાનો ખરીદવાની જરૂરિયાતને આવરી લેવા માટે મહત્તમ 1000.00 ડોલર ચૂકવશે.

ખાનગી કારનો ઉપયોગ સામાજિક, ઘરેલુ અને આનંદના ઉદ્દેશ્યો માટે અને વીમાધારક અથવા તેના કર્મચારીઓ દ્વારા વ્યવસાયિક હેતુઓ થી માલ ના પરિવહન ને બાકાત કરીને સિવાય કે તે નમુના ના માલ હોય, માટે પણ કરી શકાય છે.

વીમાદાતા ગ્રાહકને ખાનગી કાર અને તેના એક્સેસરીઝને નીચે ની ઘટનાઓ માં થયેલા નુકસાન અથવા નુકશાન સામે રક્ષણ આપે છે:

 • આગ, વિસ્ફોટ, સ્વયંથી સળગવું અથવા વીજળી
 • ઘરફોડ ચોરી, ઘરફોડ અથવા ચોરી
 • હુલ્લડ અથવા હડતાલ
 • ભૂકંપ (આગ અને આંચકા નુકસાન)
 • પૂર ટાયફૂન, હરિકેન, તોફાન, વાવાઝોડું, જળપ્રલય, ચક્રવાત, તોફાન, હિમ
 • બાહ્ય સાધનોથી થયેલા અકસ્માત
 • દુર્ભાવનાપૂર્ણ કાર્ય
 • આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ
 • માર્ગ, રેલ, અંતર્દેશીય-જળમાર્ગ, લિફ્ટ, એલિવેટર અથવા હવા દ્વારા પરિવહન દરમિયાન
 • લૈંડ સ્લાઇડ અથવા રોક સ્લાઇડ

તમામ મોટર પોલિસીઓ વાર્ષિક પૉલિસીઓ હોય છે જે બાર મહિનાની અવધિ માટે રજૂ કરાય છે. જોકે, સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી થી એને 12 મહિનાથી ઓછા સમય માટે વિસ્તરણ આપી શકાય છે જેથી ગ્રાહક કોઈ પણ સામાન્ય તારીખે પૉલિસી ના નવીનીકરણ કરાવી શકે કે એના સિવાય ના કોઈ કારણોસર જે ગ્રાહક ના સુવિધા માટે હોય. આવા વિસ્તરણ માટે વધારાની પ્રીમિયમ લેવામાં આવે છે. ટૂંકા ગાળાના આધારે માત્ર 12 મહિનાથી ઓછા સમય સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી થી જ આપવામાં આવે છે.

અમે નીચેની બધી પરિસ્થિતિઓમાં દરખાસ્ત ફોર્મની જરૂર છે

 • નવો વ્યાપાર
 • અન્ય કંપની નવીનીકરણ
 • હિતોના ટ્રાન્સફર પર
 • જવાબદારીના રૂપાંતર વખતે ફક્ત પેકેજ પૉલિસીને આવરી લેવા માટે
 • પરિવહન / વાહનની અવેજીકરણ
 • વાહનમાં ફેરફાર / સુધારો, પૉલિસીના ચલણ દરમિયાન અથવા નવીનીકરણ દરમિયાન

ગ્રાહકને નીચેના સંજોગોમાં નિરીક્ષણ માટે વાહનને હાજર કરવાનું જરૂર છે:

 • વીમામાં વિરામના કિસ્સામાં
 • ટી.પી. કવરના ઓ.ડી. કવર માં રૂપાંતર થવાના કિસ્સામાં
 • આયાતી વાહનોને આવરી લેવાના કિસ્સામાં
 • ચેક બાઉન્સ થયા પછી નવા ચુકવણીના કિસ્સામાં
 • અંડરરાઇટિંગ વિભાગ તરફથી અધિકૃત વ્યક્તિ વાહનનું નિરીક્ષણ કરશે

ખાનગી કાર માટે પ્રીમિયમ રેટિંગ નીચેના પરિબળો પર આધારિત છે:

 • વીમાકૃત જાહેર કરેલ મૂલ્ય (IDV)
 • વાહનની ક્યુબીક કેપેસિટી
 • ભૌગોલિક ઝોન
 • વાહનની ઉંમર

નીચે આપેલા બાકાત છે:

 • પરિણામરૂપ ખોટ, અવમૂલ્યન, વસ્ત્રો અને આંસુ, યાંત્રિક અથવા ઇલેક્ટ્રિક બ્રેકડાઉન, નિષ્ફળતા અથવા ભંગાણ
 • ટાયર અને ટ્યુબને કોઈપણ નુકસાન સિવાય કે વાહનને પણ નુકસાન થયેલ હોય અને વીમા કંપનીની જવાબદારી રિપ્લેસમેન્ટની કિંમતના 50% સુધીજ મર્યાદિત રહેશે; અને
 • જો ખાનગી કારના નુકશાનના સમયે એ એવા વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવવામાં આવતો હોય જે તે વખતે નશીલા દારૂ અથવા દવાઓના પ્રભાવ હેઠળ હોય.
 • માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વિના ડ્રાઇવિંગ
 • ભાડા અથવા પુરસ્કાર માટે વાહનનો ઉપયોગ, નમૂનાઓ સિવાય ના માલ ના પરિવહન માટે ઉપયોગ, રેસિંગ અને અન્ય રેસિંગ સંબંધિત હેતુઓ અને મોટર વેપારના હેતુઓ માટે ઉપયોગ

તમારા વાહનને થયેલા નુકસાન - આ પૉલિસી તમને તમારી કારને કે એના એક્સેસરીઝ ને કુદરતી અને માનવસર્જિત આફ્તોના કારણે જે કવરેજની મર્યાદામાં નિર્ધારિત કરાયેલ છે એના થી થયેલા નુકસાન અથવા નુકશાનની સામે આવરી લે છે.

(i) પર્સનલ અકસ્માત કવર - મોટર વીમો વાહનના વ્યક્તિગત માલિકો માટે ફરજિયાત વ્યક્તિગત અકસ્માતનો કવર પૂરો પાડે છે, વ્યક્તિગત અકસ્માતનો કવર રૂ. 2 લાખ સુધી.

તમે મુસાફરો માટે પણ વ્યક્તિગત અકસ્માતનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. રૂ .2 લાખ એ મહત્તમ કવરેજ છે જે ઓફર કરી શકાય છે.

થર્ડ પાર્ટી કાનૂની જવાબદારી - આ પૉલિસી વાહન માલિકની કાનૂની જવાબદારીને નિમ્નલિખિત પરીસ્થિતિઓમાં વળતર ચૂકવવા માટે આવરી લે છે:

 • તૃતીય પક્ષ વ્યક્તિને મૃત્યુ અથવા શારીરિક ઇજા.
 • તૃતીય પક્ષના મિલકતના નુકસાન.

તૃતીય પક્ષના મૃત્યુ કે ઈજા ના કિસ્સાઓમાં અમર્યાદિત રકમ માટે જવાબદારી આવરી લેવામાં આવે છે અને વ્યવસાયિક કે નીજી વાહન થી થયેલા તૃતીય પક્ષની મિલકતને નુકસાન માટે રૂ. 7.5 લાખ અને સ્કૂટર્સ / મોટર સાયકલ્સ માટે 1 લાખ ના જવાબદારી આવરી લેવામાં આવે છે.

કવર નોટ એ, વીમાકૃત વ્યક્તિ દ્વારા પ્રસ્તાવના ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભર્યા પછી અને પ્રીમિયમની ચૂકવણી પૂર્ણ કર્યા પછી, વીમાદાતા દ્વારા વીમાકૃત વ્યક્તિને આપવામાં આવતી વીમાંનું કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર છે.

કવર નોટ એ કવર નોટ જારી કાર્ય ના તારીખ થી 60 દિવસની મુદત માટે માન્ય રહે છે અને વીમાદાતાને કવર નોટની સમાપ્તિ પહેલાં વીમાપત્રનું પ્રમાણપત્ર જારી કરવાના રહે છે.

IDV નો અર્થ વીમાકૃત જાહેર કરેલ મૂલ્ય હોય છે. તે વાહનનું મૂલ્ય છે, જે વાહનના વર્તમાન ઉત્પાદકની લિસ્ટેડ વેચાણ કિંમતને ટેરિફમાં નિર્ધારિત મુજબ અવમૂલ્યન ટકાવારી સાથે એડજસ્ટ કર્યા પછી કાઢવામાં આવે છે. વાહનો જે જૂનુંપુરાણું થયેલું હોય અને 5 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોય, તે IDV એ વીમાદાતા અને વીમાધારક વચ્ચે સંમત થતા મૂલ્ય હશે.

ઉત્પાદક દ્વારા સૂચિત વેચાણ કિંમત = કિંમત ભાવ + સ્થાનિક ડ્યૂટી / કર, રજીસ્ટ્રેશન અને વીમા સિવાય

જૂનુંપુરાણું વાહનો અને 5 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વાહનોના મૂલ્યાંકન કરવા માટે અમારી મુલ્યાંકન ટીમ વિભિન્ન સંસાધનોં જેમ કે આઇએમએ, પૅનલ ઑફ સર્વેયર્સ, કાર ડીલર્સ, સેકન્ડ હેન્ડ કાર ડીલર્સ વગેરેની સહાય લે છે.

તે વસ્તુઓ કે જે વાહન ઉત્પાદક દ્વારા આપવામાં આવતી નથી તે ઇલેક્ટ્રીકલ / ઇલેક્ટ્રોનિક એસેસરીઝ કહેવાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, સંગીત સિસ્ટમ,એલસીડી અથવા સ્પીકર્સ વગેરે જે વાહન સાથે ઉત્પાદક તરફ થી આવતું નથી.

ખાનગી કાર પૉલિસીઓ હેઠળ મંજૂરી આપી શકાય તેવી છૂટ છે:

 • સ્વૈચ્છિક બાદ મળતું ડિસ્કાઉન્ટ
 • નો ક્લેમ બોનસ
 • ઑટોમોબાઇલ એસોસિએશન ડિસ્કાઉન્ટ
 • વિન્ટેજ કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ
 • કોઈ અન્ય ડિસ્કાઉન્ટ સ્વીકાર્ય નથી
 • તે પાછલા વર્ષના કોઈ દાવા ના કર્યા બદલ પુરસ્કાર છે. તે એક નિશ્ચિત સમયગાળા માટે સંચિત કરી શકાય છે.
 • તે 20% થી શરૂ થાય છે અને 50% સુધી જાય છે
 • દાવાના કિસ્સામાં એનસીબી નથી મળતા
 • એનસીબી ગ્રાહકની નસીબને અનુસરે છે અને વાહનને નહીં
 • માન્યતા - પૉલિસીના સમાપ્તિની તારીખથી 90 દિવસ રહે છે
 • એનસીબીનો 3 વર્ષમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે (જ્યાં હાલના વાહનના વેચાણ કર્યું હોય અને નવું કાર ખરીદવામાં આવ્યું હોય)
 • નામ પરિવહનના કિસ્સામાં એનસીબીની વસૂલાત કરાય છે
 • ગ્રાહકના મૃત્યુના કિસ્સામાં એનસીબીને કાનૂની વારસદારને સ્થાન્તરિત કરી શકાય છે
 • સમાન વર્ગના વાહનના અવેજીકરણના કિસ્સામાં એનસીબીને નવા વાહન ઉપર સ્થાનાંતરિત કરી શકાય છે
 • વિદેશમાં થયેલી એનસીબીની કમાણી ભારતમાં અપાઈ શકાય છે

ખાનગી કારની પૉલિસીઓ હેઠળ વિવિધ PA કવચ છે:

 • માલિક ડ્રાઈવર માટે PA
 • ચૂકવેલ ડ્રાઈવર માટે PA
 • અનામાંકિત રહેવાસીઓ માટે PA
 • નામાંકિત રહેવાસીઓ માટે PA

જો ગ્રાહક વાહનને અન્ય વ્યક્તિને વેચે છે, તો વીમો વાહન ખરીદનારના નામે ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. ખરીદદાર ને વાહનના એના નામે હસ્તાંતરણ થયાની તારીખથી 14 દિવસની અંદર અમને વીમાના ટ્રાન્સફર માટે અરજી કરવાની રહે છે. જો ગ્રાહક આ પૉલિસીમાં તેની બીજી ખાનગી કારને અવેજ કરવા ઇચ્છતા હોય તો, પૉલિસી ખરીદદારને હસ્તાંતરણ કરવામાં આવશે નહીં. ખરીદદાર ને નવું વીમા ખરીદવું પડે છે.

એન્ડોર્સમેન્ટ એ એક પૉલિસીમાં સંમત થયેલા પરિવર્તનનો લેખિત પુરાવો છે. એ એક દસ્તાવેજ છે જે પૉલિસીની શરતોમાં ફેરફારનો સમાવેશ કરે છે. જો પૉલિસીમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવાની જરૂર હોય તો ગ્રાહક ને આવા ફેરફાર ને અસર માં લાવવા માટે મોટર વીમા કંપનીને સંપર્ક કરવાની જરૂર રહે છે. આ ફેરફાર એન્ડોર્સમેન્ટનાં મારફતે કરવામાં આવે છે.

પૉલિસી જારી કરતા વખતે વધારાના લાભ અને કવર (દા.ત., ડ્રાઇવરને કાનૂની જવાબદારી) આપવું હોય કે કંઈક પ્રતિબંધો (દા.ત., આકસ્મિક નુકસાન કપાતપાત્ર) લગાવવા માટે એન્ડોર્સમેન્ટ જારી કરી શકાય છે. તે એન્ડોર્સમેન્ટ્સની શબ્દાવલીઓ ટેરિફમાં આપવામાં આવે છે. સરનામાંના ફેરફાર, નામ બદલાવવા, વાહન બદલાવ વગેરે જેવા ફેરફારોને રેકોર્ડ કરવા માટે પણ પાછળથી એન્ડોર્સમેન્ટ જારી કરી શકાય છે.

 • પ્રીમિયમ ચેક
 • નવીનીકરણ ફોર્મ
 • જો કવરેજમાં કોઈ ફેરફારો આવશ્યક હોય તો, ગ્રાહક નવીનીકરણ ફોર્મ મારફતે એની જાણકારી આપી શકે છે.

હોમ વીમો કુદરતી અને માનવસર્જિત આપત્તિઓ જેવી કે આગ, ધરતીકંપ, વાવાઝોડા, ચક્રવાતો, ટેમ્પેસ્ટ, ટોર્નેડો, વાવાઝોડા, પૂર અથવા પાણી ભરાવા, વીજળી પડવું, વિસ્ફોટ, ભૂસ્ખલન, વાહનો અથવા વિમાન દ્વારા અસર, પાણીની ટાંકીઓ અને પાઈપોમાં છલકાતા અથવા વહેતું પાણી થી તમારા ઘર, ઈમારત અને તમારા ઘરની સામગ્રીઓને રક્ષણ આપે છે. ઘરફોડ ચોરી ની કીસ્સાઓમાં તે તમારા ઘરની સામગ્રીઓને (જ્વેલરી પણ) આવરી લે છે.

હા

હોમ વીમામાં નીચેની આગની અને ખાસ જોખમો કવર થાય છે:

 • ફાયર, વીજળી પડવું, વિસ્ફોટ / ઇમ્પ્લોસિશન, એરક્રાફ્ટ ડેમેજ
 • હુલ્લડ સ્ટ્રાઇક, દ્વેષ અને આતંકવાદથી ડેમેજ
 • છલકાતું કે વહેતું પાણીની ટાંકી, ઉપકરણ, પાઇપ થી નુકસાન
 • ભૂકંપ જોખમ, પૂર અને સ્ટોર્મ જોખમો
 • રેલવે / રોડ વાહન અને પ્રાણી દ્વારા અસરકારક નુકસાન
 • રોક્સલાઇડ કે ભૂસ્ખલન માં સહાય
 • મિસાઇલ પરીક્ષણ કામગીરી
 • ઓટોમેટિક સ્પ્રિક્લર સ્થાપનોમાંથી લીક
 • બુશ ફાયર

હા, તે ઘરફોડ ચોરી કે લૂંટને કારણે ઘરેણાંના નુકશાનને આવરી લે છે પરંતુ તેમાં ચોક્કસ મર્યાદાઓ છે.

તમારા કે તમારા પરિવાર થી સંબંધિત ઘરેલુ (ઇલેક્ટ્રિકલ / મેકેનિકલ) સાધન, ઉપકરણ અથવા ગેજેટ જે 7 વર્ષ સુધીના હોય, જો વિદ્યુત અથવા મિકેનિકલ ખામીઓ ને લીધે બંદ પડે તો અમે આવા નુકસાન માટે ચૂકવણી કરીશું અથવા જો અમે પસંદ કરીશું, તો તેના સમારકામ અથવા બદલાવ ના વિકલ્પ આપીશું.

અમે આ માટે પણ ચૂકવણી કરીશું -

 • સમારકામના હેતુ માટે નિરાકરણ અને સ્થાપન ખર્ચ;
 • સાધનોની બદલી પર ચૂકવવાપાત્ર નૂર, કસ્ટમ ડ્યુટી અને અન્ય ચુકવણી ;
 • જયારે આ ખર્ચાઓ વીમાની રકમ માં સમાવિષ્ટ કાર્ય હોય ત્યારે જ

હા. મૃત્યુ, સ્થાયી આખું અને આંશિક ડિસેબલમેન્ટ. અસ્થાયી અક્ષમતા બધા આવરી લેવામાં આવે છે

હા અને કવરેજ નીચે પ્રમાણે છે:

 • ધિરાણકર્તા ને ઇએમઆઈ ચૂકવણી
 • વ્યક્તિ કોઈ પણ રોજગાર / વ્યવસાયમાં 30 દિવસથી વધુ સમય માટે જોડાઈ શક્યા ન હોય.
 • ન્યૂનતમ 3 (ત્રણ) દિવસના માટે હોસ્પિટલમાં દાખલો
 • અમારું જવાબદારી મહત્તમ 12 માસિક હપતો માટે રહેશે.
 • માંદગી કે અકસ્માતને કારણે સ્થાયી અપંગતા.

ફાટલ એકસીડન્ટ એક્ટ 1855, વર્કમેન ક્મ્પન્સેશન એક્ટ 1923 કે એમાં કોઈ પણ સુધારો થયેલ હોય કે સામાન્ય કાયદા હેઠળ અને એ સબ સેક્શન ના સૂચી માં ઉલ્લેખ કરેલા તમારા સાથે તમારા ઘરમાં કામ કરતા હોય એવા કોઈ પણ ઘરેલું કર્મચારી ને પૉલિસીગત સમયગાળા દરમિયાન રોજગાર માં કે રોજગારથી થએલ અકસ્માત મૃત્યુ, શારીરિક ઇજા, માંદગી અથવા રોગ.

ભાડૂત તરીકે તમને અપાયેલા ઘર ના કોઈ પણ જાત ના નુકસાન માટે ભાડાકરાર ના કાયદેસરતા લાગુ પડશે.

  • કારણ (સેક્શન 1 અને 2)
  • સેક્શન 1 (આગ અને એના થી જોડાયેલા જોખમો) અને સેક્શન 2 (ઘરફોડ, ચોરી અને અન્ય જોખમો)
 • બિલ્ડીંગ / ભૂગર્ભ કેબલ્સ, ગ્લાસ / સેનિટરી ફિટિંગ, અન્ય ફિક્સર, ફિટિંગ
 • જવાબદારીના મૂલ્યાંકન બજાર મૂલ્ય ના આધારે થશે.

IDV stands for the Insured's Declared Value which is deemed to be the sum insured of the vehicle. The IDV of the vehicle is to be fixed on the basis of manufacturers listed selling price of the brand and model, minus depreciation based on the age of the vehicle

A No Claims Bonus is a discount given by an insurer to policyholders who do not claim on their policy in the policy period of car insurance. Typically this starts at 20% in the first claims free policy period of Car Insurance and goes up to maximum of 50%.

Loading is an additional premium, which is paid at the time of renewal of insurance policy if the claims experience during the policy term has been adverse.

There is a discount available if you install anti-theft devices in your vehicle provided the device is approved by the Automobile Research Institute of India and installation approved by automobile associations.

There is no extra premium that is payable in case of a claim but if the claim experience is bad then some loading may be charged as per company policy. You only lose your No Claim Bonus that you could have enjoyed had there been no claim on the policy.

Salvage is the value of wreck after a vehicle meets with an accident resulting in total loss, whereby retrieval of the vehicle into its initial condition is not possible.

Specific Exclusions:

 • Any accident outside the geographical area of operation
 • Consequential loss, normal wear and tear
 • Driving without a valid license for that class of vehicle
 • Driving under the influence of liquor / drugs
 • Vehicle not being used as per Limitations to use and
 • Mechanical or electrical breakdown, failure etc which fall under the specific exclusions
 • Willful Damage, Hire or Reward
 • Damage to tires and tubes unless the vehicle is damaged at the same time or the vehicle is stolen

General exclusion:

 • Radioactive contamination, nuclear fission, war invasion.

You can make a claim in following conditions:

 • Insurance Policy for that vehicle should exist,
 • If you have paid premium for paid driver or, it would be payable, if the car is being driven with your permission.
 • The person driving the car is duly licensed as the premium is taken based on the seating capacity, which also includes the person on the driver’s seat.

It is not always necessary to lodge a claim especially if the damage is small. Actually, It is not advisable to make a claim for small damages because, not only will you have to pay for depreciation and excess, reducing the claim amount to an even smaller figure, but you will also lose your 'NO CLAIM BONUS' (if any) at the time of renewal. However, once you have decided not to claim, you cannot claim these damages at a later stage.

You do get full reimbursement for the windscreen glass. However, there is a depreciation of 50% on the rubber lining and sealant. Additionally, you will also need to bear the policy excesses

Any claim can be rejected by an insurance company in certain conditions. Some common reasons for which a claim may be rejected are:

 • The policy has expired, or policy has been cancelled or the premium cheque has been dishonored making the policy invalid.
 • It could also be that the date of accident or loss falls outside the policy period or
 • The person driving the vehicle at the time of the accident did not possess a valid driving license or was under the influence of drugs or alcohol.
 • There are also situations where the ownership of the vehicle has changed but the Insurance Company has not been informed within 14 days of such change or the claim was for damages that existed before the policy started.
 • Some other reasons could be that the nature of damages does not co-relate with the cause of accident or that the vehicle was being used for other than personal or social purposes.

ઇફકો-ટોકિયો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કં. લિમિટેડ કોર્પોરેટ ઓફિસ ગુરુગ્રામ માં આવેલ છે જે રાષ્ટ્રીય રાજધાની નો એક ભાગ છે. બીજું સરનામું આ મુજબ છે:

ઇફકો-ટોકિયો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કં લિમિટેડ

ઇફકો ટાવર,

4 અને 5 મો માળ,

પ્લોટ નં-3,સેક્ટર-29,

ગુરુગ્રામ-122001,હરિયાણા

 

ઇન્શ્યોરન્સ કંપની વિમાદાતા નો ઉલ્લેખ કરે છે

વીમા પોલીસી વીમાધારિત તથા એવી વ્યક્તિઓ કે જે નુકશાન અને દાવાના કિસ્સામાં આરક્ષીતછે તેમનો ઉલ્લેખ કરે છે
.

IFFCO-ટોકિયો એ ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટીલાઈઝર કો-ઓપરેટીવ (IFFCO) અને એના સહયોગીઓ અને ટોક્યો મરીન અને નીચીદો ફાયર ગ્રુપ જે જાપાન ની સૌથી મોટું સૂચીબદ્ધ વીમા ગ્રુપ છે, એના વચ્ચે સંયુક્ત સાહસ છે. IFFCO-ટોકિયો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સના 63 'સ્ટ્રેટેજિક બિઝનેસ યુનિટ્સ' અને 120 પાર્શ્વીય પ્રસાર કેન્દ્રો અને 255 વીમા કેન્દ્રોના વિશાળ નેટવર્ક સાથે આખા ભારતમાં હાજરી છે.

ઇરડા (ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી) ભારતમાં વીમા ક્ષેત્રની દેખરેખ કરતી સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. તેનું મુખ્ય ધ્યેય પૉલિસીધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવું અને વીમા ઉદ્યોગને નિયમન કરવું છે

વીમા પૉલિસી ખરીદવા માટે ચૂકવવામાં આવેલી રકમને પ્રીમિયમ કહેવાય છે. પ્રીમિયમ ચુકવણી માસિક, ત્રિમાસિક કે વાર્ષિક વિકલ્પો માં કરાઈ શકે છે અથવા તે એક સમયે પ્રીમિયમની ચુકવણી પણ હોઈ શકે છે.

વીમો અનપેક્ષિત બનાવોની ઘટના સામે પ્રતિરક્ષણ છે. વીમા પ્રોડક્ટ્સ તમને માત્ર જોખમો ઘટાડવામાં મદદ નથી કરતા પણ મુશ્કેલીમાં રહેલા પ્રતિકૂળ નાણાકીય ભારણ સામે નાણાકીય ટેકો આપીને પણ તમને મદદ કરે છે.

અકસ્માતો ... માંદગી ... અગ્નિ ... નાણાકીય સુરક્ષા એ એવી વસ્તુઓ છે જે તમને કોઈપણ સમયે ચિંતા માં મૂકી શકે છે. જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ તમે આવા અણધાર્યા ઘટનાઓ સામે ખૂબ જરૂરી રક્ષણ પૂરું પાડે છે. લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સથી વિપરીત, જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ તમને વળતર નથી આપતું પણ અકસ્માતો સામે રક્ષણ આપે છે. સંસદના અમુક કાયદા હેઠળ, મોટર વીમો અને જાહેર જવાબદારી વીમા જેવા કેટલાક પ્રકારનાં વીમાને ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યા છે.

હા, ભારતમાં વાહનના ઇન્શ્યોરન્સ ફરજિયાત છે. ફરજિયાત જવાબદારી વીમો રાખવો એ મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની કાનૂની જરૂરિયાત છે. જો કે, અમે તમારી નાણાકીય જવાબદારીને મર્યાદિત કરવા માટે એક વ્યાપક પૉલિસીની ભલામણ કરીએ છીએ.

વીમો આગ્રહની વિષય વસ્તુ છે. ઇરડા વીમાને મુખ્યત્વે નીચેના દ્વારા વેચવાની પરવાનગી આપે છે:

ચૅનલ્સ

 • કંપની વેબસાઇટ્સ
 • ફોન પર ખરીદી જોકે તે વ્યક્તિગત કંપની ઉપર આધાર રાખે છે
 • વીમા કંપનીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી એજન્ટ્સ
 • વીમા દલાલોને એકથી વધુ વીમા કંપની, બેંકો, રીટેલ હોઉસેસ અથવા અન્ય કોઈ વ્યાપારીક સાહસોના ઉત્પાદનો વેચવાની મંજૂરી છે જે આ વીમા કંપનીઓના ચેનલ પાર્ટનર છે.

પ્રક્રિયા

 • ઉપરોક્ત ચેનલોમાંથી કોઈ ના મારફતે યોગ્ય ફોર્મ ભરીને વીમા કંપનીના સંપર્ક કરો
 • તમારી પોલિસીના વીમાકરણના હેતુ હોય તો પહેલા કંપની પાસેથી મંજૂરી લો. (એટલે ​​કે તમારા જોખમનું અને એક્સપોઝર ના મૂલ્યાંકન. જોખમમાં ભૌતિક તથ્યોના આધારે વિચારણા શામેલ છે જેના આધારે કંપની જોખમને સ્વીકારવી કે નહીં એના નિર્ણય કરશે અને જો હાં તો પ્રીમિયમના કઈ દર પર.)
 • પ્રીમિયમ અને અન્ય સંબંધિત વિગતો શોધો
 • પ્રિમીયમ ભરો અને પ્રિમીયમ રસીદ અને કવર નોંધ / રિસ્ક વિવરણ નોટ મેળવો
 • દસ્તાવેજોની રાહ જુઓ
 • રસીદ પર તેની ચોકસાઈ માટે તપાસો અને એને પૉલિસીની સમાપ્તિની તારીખ સુધી કાળજીપૂર્વક સંગ્રહ કરો
 • ખાતરી કરો કે તમે પોલિસીની સમાપ્તિ પહેલાં, સમયસર પૉલિસીના નવીનીકરણ કરાવો છો

જોખમના વિમાકરણ નો અર્થ, ઉપલબ્ધ હકીકતોના આધારે જોખમ ને સ્વીકાર કરવું કે નહીં એના નિર્ણય લેવામાં આવે છે, અને જો હાં તો પ્રીમીયમ ની દર શું રહેશે એ નક્કી કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ માત્ર એક વર્ષના સમયગાળા માટે હોય છે.

એજન્ટ્સ વીમા કંપનીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તે જે તે વીમા કંપનીના ઉત્પાદનોને જ વેંચે છે. જ્યારે વીમા બ્રોકર્સને એકથી વધુ વીમા કંપનીઓના ઉત્પાદનો વેચવાની મંજૂરી અપાયેલી હોય છે.


Download Motor Policy

Feedback